Безкоштовна доставка Новою поштою при замовленні від 1500 грн.

Договір публічної оферти

Шановний користувач сайту harvest-clothing.com.ua/ (надалі – Покупець), звертаємо Вашу увагу на те, що здійснення замовлення Товару на даному сайті є акцептом (прийняттям) Вами всіх умов даної публічної оферти.

Цей договір носить характер публічної оферти, та в разі її акцептування Покупцем набуває ознак "письмової угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

    1. Терміни

1.1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожній дієздатній фізичній та юридичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).

1.2. Продавець – Фізична особа-підприємець Бабій Христина Петрівна, Україна, 33023, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Академіка Грушевського, будинок 40, квартира 223, ІПН 3470509888. 

1.3. Покупець – дієздатна фізична або юридична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар на сайті Продавця.

1.4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу дієздатної фізичної або юридичної особи щодо укладання даного Договору. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товарів.

1.5. Акцепт – надання фізичною та/або та юридичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.6. Замовлення - належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

1.7. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

1.8. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.

1.9. Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.

1.10. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору, які призводять до фактичної передачі Товару від однієї Сторони Договору іншій, та підтверджується розрахунковим документом, виданим в Місці доставки Товару або в Магазині.

1.11. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець та Покупець враховуючи зміст умов Договору.

1.12. Сайт– веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: harvest-clothing.com.ua/, включаючи всі його веб-сторінки.

1.13. Магазин – торгове приміщення, розташоване за адресою, вказаною за посиланням: https://harvest-clothing.com.ua/shops

Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

    2. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування умов даної публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товару є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті, замовлення на відповідний товар.

2.2. Даний Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, з моменту введення алфавітно-цифрової послідовності, отриманої засобами телефонного зв’язку, у відповідне поле під час здійснення замовлення.

2.3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а також вступає у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2.5.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про його місцезнаходження та режим роботи; основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю; спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; порядок прийняття претензій; період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; порядок розірвання даного Договору; інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

2.6. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору, якщо Товар, замовлений Покупцем, відсутній у Продавця на момент замовлення, за умови повідомлення Покупця у строк не більше трьох робочих днів з дати оформлення замовлення. Зазначені дії Продавця не є порушенням умов цього Договору та не тягнуть жодної відповідальності для нього. В такому випадку сума фактично здійсненої оплати за Товар зараховується в рахунок наступного Замовлення Покупця (за його бажанням) або повертається Покупцеві в повному розмірі.

    3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений ним Товар.

3.2. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін і при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

3.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений та згоден із інформацією про умови доставки, з вартістю товару та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам товар, а саме - стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристики матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника. Виробник попереджує, що допустиме відхилення від вказаних на Сайті розмірних величин товару - 3%. Покупець усвідомлює такі характеристики товару, їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

    4. Строк та умови доставки товару, умови приймання-передачі товару.

4.1. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар становить 30 календарних днів. До моменту зарахування коштів Покупця на поточний рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення.

4.2. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Товару,  а у випадку передачі Товару із залученням організацій-посередників, що надають послуги доставки, - з дати передачі Продавцем товару організації-посереднику, що надає послуги доставки товару. Ризик випадкового псування або втрати товару, що продається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

4.3. Доставка Товару здійснюється на вибір Покупця:

- службами доставки по території України (далі – «Компанії-перевізники») до місця, вказаного Покупцем у відповідному розділі під час оформлення Замовлення; при цьому, вартість послуг Компанії-перевізника сплачує Покупець, в тому числі у випадку, якщо при прийманні Товару він відмовився його отримати;

- до Магазину з подальшим самовивозом Товару Покупцем; при цьому, витрати на таку доставку до Магазину несе Продавець.

4.4. Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару, який здійснює доставку товару Покупцю, без погодження із Покупцем.

4.5. З вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися на сайті під час здійснення (оформлення) замовлення товару, або на сайті разом з інформацією про такий товар, або у представника Продавця за допомогою дзвінка на гарячу лінію Продавця.

4.6. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (Компанією-перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідаючого асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів отримати, крім іншого, суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

4.7. Про точну дату та час прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (Компанія-перевізник) повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв’язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у Замовленні на товар. Покупець зобов’язується прийняти Товар протягом п’яти робочих днів з дати прибуття його за місцем доставки.

4.8. У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом встановленого строку передачі товару, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд.

4.9. При прийманні-передачі товару Покупець зобов’язаний перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.

    5. Умови та порядок розрахунків між Сторонами.

5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України готівкою в Магазині, зазначеному як місце доставки Товару, або в безготівковій формі, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок Продавця (за умови зазначення номера Замовлення) в строк не пізніше 2 календарних днів з дати оформлення замовлення.

5.2. Оплата Замовлення в будь-якому випадку має бути здійснена до моменту отримання Товару.

5.3. При оплаті призначення платежу має обов’язково містити номер та дату замовлення («замовлення №__ від ___»). В разі, якщо призначення платежу не містить вказаної інформації та не дозволяє ідентифікувати платіж з будь-яким іншим замовленням цього Покупця, Продавець має право на власний розсуд зарахувати платіж в рахунок оплати будь-якого з дійсних та неоплачених замовлень цього Покупця.

5.4. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару в розмірі, вказаному в Замовленні, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

    6. Права та обов’язки Сторін Договору.

6.1. Обов’язки Продавця:

6.1.1. Передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

6.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

6.2. Права Продавця:

6.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору;

6.2.2. Вимагати від Покупця виконання обов’язків, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

6.2.3. Відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у Продавця або виробника товару.

6.2.4. В залежності від ринкової кон’юнктури в будь-який час на розсуд Продавця переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті;

6.2.5. Проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

6.3. Обов’язки Покупця:

6.3.1.Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу, способами та порядком його оплати;

6.3.2. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

6.3.3. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

6.3.4. Здійснити оплату товару в порядку та строки, встановлені цим Договором;

6.3.5. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору або передбачені нормами чинного законодавства України.

6.4. Права Покупця:

6.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару у відповідності до умов даного Договору;

6.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

6.4.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

6.4.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

6.4.5. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

    7. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів.

7.1. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).

7.2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

7.3. Розгляд претензій здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

7.4. У випадку не досягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

7.5. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

    8. Строк дії Договору.

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту погодження Продавцем замовлення Покупця та діє до моменту повного виконання Продавцем та Покупцем зобов’язань, передбачених умовами даного Договору.

    9. Зміна умов Договору та його розірвання.

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.

9.2. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Продавця, останній зобов’язаний повернути Покупцю сплачені ним кошти (якщо вони були оплачені). У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця, Продавець зобов’язаний повернути сплачені Покупцем кошти з урахуванням положень 4.6. Договору.

    10. Порядок повернення товару належної якості.

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем замовлення та за виконання наступних умов і згідно Ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів":

- товар не був у використанні та збережено товарний вигляд;

- не пошкоджені (не відірвані) пломби та ярлики;

- наявний документ, який підтверджує здійснення покупки.

10.2. Повернення здійснюється лише у тому фізичному\онлайн магазині, у якому Покупець купував товар.

10.3. Подарункове упакування не підлягає поверненню.

10.4. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

10.5. Якщо під час огляду товару, який повертається від Покупця будуть виявлені ознаки використання, пошкодження, відсутність пломб та ярликів, які унеможливлять перепродаж товару – Продавцем буде складено «акт огляду товару», описані недоліки\пошкодження та відправлено разом з товаром назад Покупцеві.

    11. Порядок обміну товару неналежної якості.

11.1. Обмін товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем замовлення та за виконання наступних умов і згідно Ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів":

- обмін здійснюється лише у тому фізичному\онлайн магазині, у якому Покупець купував товар;

- обмін здійснюється за умови наявності лише виробничого дефекту, який виник не з вини Покупця (Продавець може відмовити у обміні\поверненні, якщо Покупцем були завдані пошкодження не з вини виробника).

11.2. Під товаром неналежної якості, розуміється товар з виробничими дефектами, які виникли не з вини Покупця протягом 14 - ти днів з моменту отримання виробу Покупцем, а саме:

- несправна фурнітура;

- дефекти швів, які можуть вплинути на унеможливлення повноцінного використання виробу (рівність чи не рівність стібка не впливає на віднесення виробу до категорії неналежної якості).

11.3. Подарункове упакування не підлягає обміну.

11.4. Якщо під час огляду товару, який повертається від Покупця будуть виявлені пошкодження, окрім виробничого дефекту – Продавцем буде складено «акт огляду товару», описані недоліки\пошкодження та відправлено разом з товаром назад Покупцеві.

    12. Порядок обміну помилково доставленого товару належної якості.

12.1. Обмін товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем замовлення та за виконання наступних умов і згідно Ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів":

- товар не був у використанні та збережено товарний вигляд;

- не пошкоджені (не відірвані) пломби та ярлики;

- наявний документ, який підтверджує здійснення покупки.

12.2. Обмін товару здійснюється лише у тому фізичному\онлайн магазині, у якому Покупець купував товар.

12.3. Обмін товару в Інтернет-магазин виробляється за рахунок Продавця.

12.4. Подарункове упакування не підлягає обміну.

12.5. Якщо під час огляду товару, який повертається від Покупця будуть виявлені ознаки використання, пошкодження, відсутність пломб та ярликів, які унеможливлять перепродаж товару – Продавцем буде складено «акт огляду товару», описані недоліки\пошкодження та відправлено разом з товаром назад Покупцеві.

    13. Порядок виконання гарантійного ремонту.

13.1. Датою початку гарантійного обслуговування є дата вказана у товаро-транспортній накладній, яку перевізник видає Покупцеві в момент отримання ним відправлення або дата в чеку при покупці у фізичному магазині

13.2. Гарантія якості виробів поширюється на:

- виробничі дефекти (неякісні шви виробу);

- фурнітуру (немеханічні поломки, які виникли не з вини Покупця).

13.3. Термін дії гарантії на групу товарів «Рюкзаки» вартістю до 1000 грн – 6 місяців. Термін дії гарантії на групу товарів «Рюкзаки» вартістю понад 1000 грн – 12 місяців. Термін дії гарантії на групу товарів «Сумки» вартістю до 1000 грн – 6 місяців. Термін дії гарантії на групу товарів «Сумки» понад 1000 грн – 12 місяців. Термін дії гарантії на групу товарів «Інше» - 30 днів. Подарункове упакування не підлягає гарантійному обслуговуванню.

13.4. Гарантія припиняє дію, якщо Покупець вносив зміни в конструкцію виробу або проводив ремонт самостійно.

13.5. Доставка при гарантійному обслуговуванні оплачується наступним чином:

    1) доставка від Покупця до Продавця: за рахунок Продавця;

    2) доставка від Продавця до Покупця: за рахунок Покупця.

13.6. При прийомі на гарантійне обcлуговування, товар повинен бути чистим відповідно до умов догляду (без запаху, пилу, плям та іншого бруду) та без посторонніх предметів всередині. В інакшому випадку Продавець залишає за собою можливість відмовити Покупцю в гарантійному обслуговуванні.

13.7. Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану будь-яким речам, поміщеним в Товар, що виникла в процесі експлуатації/використання Товару протягом всього строку його використання, незалежно від способу такого використання.

    14. Інші умови Договору.

14.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами даного Договору.

14.2. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частини не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

14.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання, передачу третім особам своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України. Продавець має право розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця та надсилати на адресу електронної пошти/ номер телефону Покупця електронні листи/ смс-повідомлення з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

14.4. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, в тому числі з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про захист прав споживачів».

14.5. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

14.6. Покупець погоджується отримувати на вказані в Замовленні та Специфікації електронну адресу та номер мобільного телефону листи та/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру.

14.7. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.


ФОП Богуславський О.М. | ФОП Бабій Х.П. 

Виникла проблема, пов'язана зі зв'язком? Напиши нам сюди - ми допоможемо!